Slamsugning och Högtrycksspolning

Ledningsinspektion

Vi slamsuger trekammarbrunnar, tankar, oljeavskiljare, spolplattor m.m
Vi högtrycksspolar rent täta rör, fixar frusna rör och skär bort rötter som växt sej in i ledningar.

Vi filmar inuti ledningar som är 23 mm och större. Vi kan med cm precision tala om var felet är i ledningen. Vi filmar upp till 150 m långa sträckor.

 

Cisternkontroll

Sedan oktober 2004 är vi genom vår medlem Svenljunga Slamsugning ackrediterade av Swedac för att utföra kontroll av cisterner. Vi har jobbat aktivt med detta sen dess, och det är Per Lundgren som utför kontrollerna.  Vi kan utföra tillverkning-, revision-, installation- och återkommande kontroll.

 

 

ADR-Transporter/farligt gods

Vi hanterar och transporterar farligt gods/avfall och samarbete med olika avfallshanterare beroende på typ av avfall. Vi utför även tankrengörningar, miljösaneringar och liknande arbeten.